vof_groot

Sonnich VOF pakket

Voor de vennootschap onder firma is een pakket ontwikkeld waarmee voldaan wordt aan de administratieve verplichtingen, inzicht wordt verkregen in de administratie en de winst bepaald wordt waarmee voldaan kan worden aan de fiscale verplichtingen.

Aangezien bij de vof sprake is van meerdere eigenaren is van belang goed inzicht te hebben in de administratie. Het eigen vermogen van alle eigenaren dient afzonderlijk bijgehouden te worden. Na de verwerking van de administratie zal een jaarrekening worden opgesteld waarin de afzonderlijke kapitalen van de eigenaren blijken.

Vanuit de financiële administratie kunnen wij u bijstaan bij beslissingen die u als ondernemer moet nemen. Denkt u hierbij aan het eventueel aannemen van personeel, het investeren in bedrijfsmiddelen en eventuele verhuisplannen. Daarnaast is inzicht belangrijk ten aanzien van de hoogte van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting.