bv_groot

Sonnich BV pakket

Bij de besloten vennootschap (BV) dienen wettelijke verplichtingen vanuit het burgerlijk wetboek te worden gevolgd. Een van de verplichtingen is het opstellen van een jaarrekening die voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Naast het opstellen van de jaarrekening dienen andere formaliteiten te worden verzorgd. Hierbij valt te denken aan het opstellen van notulen, opstellen van overeenkomsten tussen de directeur en de BV en het deponeren van de jaarcijfers bij de kamer van koophandel. In dit web van regelingen kunnen wij u bijstaan.

Bij de BV bent u verplicht een salaris te genieten. Het voeren van de salarisadministratie en de daaruit voortvloeiende aangifte loonheffingen kunnen wij voor u verzorgen.

Vanuit de financiële administratie kunnen wij u bijstaan bij beslissingen die u als ondernemer moet nemen. Denkt u hierbij aan het eventueel aannemen van personeel, het investeren in bedrijfsmiddelen en eventuele verhuisplannen. Daarnaast is inzicht belangrijk ten aanzien van de hoogte van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting.