picto_1

Particulier

Als particulier heeft u natuurlijk ook veel te maken met de belastingdienst, te denken valt aan de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting en de huur- en zorgtoeslag. Ook wil het wel eens gebeuren dat er bij het verwerken van de aangifte fouten gemaakt worden door de belastingdienst.

Sonnich kan deze aangiftes makkelijk en vakkundig, en zonder digi-d, voor u voor vooruit afgesproken bedrag voor u verzorgen. Tevens kunnen wij bezwaar- of verzoekschriften indienen als een aangifte verkeerd is beoordeeld of verwerkt.

Aangifte inkomstenbelasting

Indien u de afgelopen 5 jaar geen aangifte inkomstenbelasting heb gedaan en u heeft wisselende inkomsten gehad kan het lonen om alsnog aangifte(s) te doen.  Ook indien u wel aangifte heeft gedaan en u had wisselende inkomsten kan het zijn dat u recht heeft op een teruggave op basis van een middeling van inkomens. Wij kunnen deze berekening voor u maken en het verzoek tot middeling indienen.

Verandering persoonlijke situatie

Bij veranderingen in uw persoonlijke situatie, zoals het kopen van een woning, echtscheidingen, het worden van alleenstaande ouder, kan het zijn dat u recht heeft op een teruggave. Deze kunt u desgewenst al gedurende het jaar als voorlopige teruggave ontvangen. Ook deze aanvraag kunnen wij voor u verzorgen.

Tevens kan het voorkomen dat u om wat voor reden dan ook verzuimd heeft om uw aangifte in te dienen waardoor de belastingdienst ambtshalve een aanslag oplegt op basis van een schatting, met alle vervelende gevolgen van dien. Wij kunnen u helpen met het in kaart brengen van de gegevens en met de belastingdienst in overleg treden om deze situatie op te lossen.

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op dan kunnen wij u uitleggen wat de mogelijkheden zijn.